ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОД КОГА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА СУМЊА НА ИНФЕКЦИЈУ ВИРУСОМ SARS-CoV-2 У ФАЗИ ЛОКАЛНЕ ТРАНСМИСИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (18.03.2020. године)

ДЕФИНИЦИЈА СЛУЧАЈА ЗА  ПОТРЕБЕ НАДЗОРА:

Дефиниције случаја се заснивају на тренутно доступним информацијама и могу бити ревидиране са пристизањем нових информација.

• МОГУЋ/СЛУЧАЈ СУМЊЕ:

Особа са симптомима акутне респираторне болести (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање)

И

Без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести

И

Особа која даје податак о путовању или боравку у земљи/области са пријављеном локалном трансмисијом обољења COVID-19 у периоду од 14 дана пре појаве симптома

ИЛИ

Особа са симптомима тешке акутне респираторне болести која захтева болничко лечење (САРИ или АРДС) а чије се клиничке манифестације не могу у потпуности објаснити другом етиологијом

• ВЕРОВАТАН СЛУЧАЈ:

Могућ случај за кога су резултати лабораторијског тестирања на нови корона вирус неодређени.

ИЛИ

Епидемиолошки повезан са потврђеним или вероватним случајем (особа са акутном респираторном болешћу која је у периоду до 14 дана пре појаве симптома имала блиски контакт са потврђеним или вероватним случајем COVID-19) или особа која  је радила у здравственој установи у којој су лечени пацијенти са потврђеном или вероватном инфекцијом новим корона вирусом.

• ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ:

Особа код које је лабораторијски потврђена инфекција вирусом SARS-CoV-2 без обзира на клиничке знаке и симптоме болести.

ОБАВЕЗЕ ЛЕКАРА ДОМА ЗДРАВЉА У СИСТЕМУ НАДЗОРА НАД COVID-19

У свим домовима здравља мора се омогућити директнa комуникацијa особе са сумњом на COVID-19 са лекаром опште праксе или специјалистом опште медицине, по могућности са својим изабраним лекаром, путем телефона.

а) Први контакт и утврђивање могућег/случаја сумње или вероватног случаја COVID-19

 • Изабрани лекар треба да буде доступан путем телефона за све своје пацијенте током редовног радног времена. Информацију за пацијенте о радном времену лекара као и контакт телефону сваког изабраног лекара обезбеђује руководилац надлежног дома здравља на начин који сам одреди.
 • Уколико дом здравља није у могућности да обезбеди директну комуникацију особе за коју се сумња да има COVID-19 са својим изабраним лекаром, руководилац надлежног дома здравља треба да организује здравствену службу на тај начин да током једне смене бар један лекар опште праксе или специјалиста опште медицине буде телефонским путем доступан за пружање информација особама.

 Приликом првог телефонског контакта са особом за коју се сумња да има COVID-19, изабрани лекар је дужан да, према процени ризика, најпре узме епидемиолошке податке о могућој изложености инфекцији  вирусом SARS-CoV-2,  а потом да процени тежину саопштених тегоба. Изабрани лекар на основу података добијених  током иницијалног телефонског контакта, процењује да ли је неопходно извршити клинички преглед пацијента.

Епидемиолошки подаци обухватају најмање следеће:

 1. да ли је особа у последњих 14 дана путовала или боравила у земљама/областима у којима је било потврђених случајева инфекције изазване новим корона вирусом,
 2. да ли је особа у последњих 14 дана била у блиском контакту са особом или особама код којих је потврђена инфекција или која се сматра вероватним случајем,
 3. да ли је особа у последњих 14 дана посећивала здравствене установе у којима су лечене особе са потврђеном инфекцијом.

б) Клинички преглед и одређивање мере изолације

 • Први преглед у случају сумње на COVID-19 се мора извршити код свих особа које болују од хроничних болести без обзира на узраст и свих старијих од 60 година. Праћење здравственог стања пацијента може се спроводити телефонском комуникацијом.
 • Код свих осталих особа, уколико лекар према изјави самог пацијента коју добије телефонским путем, процени да се ради о благој клиничкој слици (температура нижа од 38°C и кашаљ без отежаног дисања), није неопходан клинички преглед. У том случају, изабрани лекар је дужан да пацијенту телефонским путем:
 • пружи све неопходне савете и одреди потребну симптоматску и/или супортивну терапију и одговарајући хигијенско дијететски режим
 • саветује да остане у кућној изолацији минимум наредних 14 дана и да се сваког дана редовно јавља лекару у договорено време

Пацијенти са благим респираторним инфекцијама којима није неопходно болничко лечење, лече се у условима кућне изолације када за то постоје довољни услови:

  • посебна соба за оболелог или могућност сепарације од других чланова домаћинства,
  • услови за придржавање прописаног хигијенско-дијететског режима и за узимање прописане терапије,
  • одржавање личне хигијене,
  • одржавање контакта телефоном са лекаром.

Пацијенту и/или члановима породице се даје упутство о примени мера заштите за смањење ризика од инфекције.

 • У случају да лекар током периода праћења оболелог добије информације или током прегледа посумња да је код особе дошло до погоршања здравственог стања тј. да су присутни симптоми и знаци инфекције доњих респираторних путева, односно да постоји ризик од настанка тешке акутне респираторне болести, он издаје пацијенту упут за болничко лечење и упућује га на надлежно инфектолошко одељење на даљи преглед и лечење. Поступак је следећи:
 • Лекар је дужан да организује санитетски транспорт пацијента у сарадњи са домом здравља у којем је запослен или надлежном службом/установом хитне медиционске помоћи.
 • Лекар пацијенту даје маску коју је пацијент у обавези да носи до контакта са надлежним инфектологом.
 • Изабрани лекар, обавештава епидемиолога територијално надлежног института/завода за јавно здравље о утврђивању сумње и упућивању пацијента на болничко лечење ради координације даљег поступка лабораторијског тестирања на нови корона вирус и слању података о блиским контактима на доле описан начин.

в) Идентификација блиских контаката

Блиским контактом* се сматра особа која испуњава један од следећих услова:

 • да је непосредно неговала пацијента без личне заштитне опреме[1] која се препоручује за COVID-19 пацијенте, у периоду од 14 дана од појаве симптома код пацијента.
 • да је боравила у истој затвореној просторији са COVID-19 пацијентом (на радном месту, у домаћинству, учионици, скуповима), у периоду од 14 дана од појаве симптома.
 • да је боравила у непосредној близини (мање од 2м, дуже од 15 минута)[2] пацијента са COVID-19 инфекцијом у периоду од 14 дана од појаве симптома код пацијента.
 • Изабрани лекар приликом првог контакта телефоном или током прегледа пацијента који указује на могући/вероватни случај COVID-19, пописује блиске контакте оболелог, које је пацијент остварио након почетка првог симптома болести. Подаци се уписују у табелу 1, која се доставља у  прилогу. Табела 1 се након оствареног телефонског контакта или прегледа пацијента доставља за сваког пацијента појединачно, епидемиологу територијално надлежног института / завода за јавно здравље електронском поштом, уз друге (горе описане) информације.

Подаци пацијента код којег је постављена сумња на могући случај COVID-19 или  је утврђено да се ради о вероватном случају се достављају на раније прописаном обрасцу, који се доставља у прилогу.

г) Место извођења клиничког прегледа

 • Преглед се спроводи у посебној соби за изолацију.
 • Пацијенту се даје хируршка маска.
 • У соби за изолацију пацијенту се даје упутство о мерама респираторне хигијене (коришћење марамица приликом кијања или кашљања) и омогућава прање руку топлом водом и сапуном. Треба онемогућити улазак у собу за изолацију другим пацијентима, као и особљу које није неопходно за пружање медицинске помоћи.
 • Пацијента код кога су индиковани специјалистички прегледи или додатне дијагностичке процедуре (нпр. рентгенско снимање), на допунске прегледе води особље установе након претходног обавештавања надлежног здравственог особља које треба да обави потребне прегледе и припреме за примену мера заштите. Пацијент се са маском преко уста и носа води унапред одређеним путем, при чему се мора водити рачуна да пацијент не долази у блиски контакт са другим особљем, пацијентима или посетиоцима у здравственој установи.
 • Све инвазивне процедуре (узимање крви или урина за лабораторијски преглед, давање инјекција, узимање узорака за лабораторијску потврду инфекције) спроводе се у соби за изолацију уз примену свих прописаних мера заштите.

д) Мере заштите здравственог особља током прегледа

  • Приликом прегледа особа са инфекцијама органа за дисање или сумњом на инфекцију органа за дисање, а посебно код особа које имају симптоме и знаке инфекције доњих респираторних путева или су у ризику од настанка тешке акутне респираторне болести, изабрани лекар и друго здравствено особље у примарној здравстевној заштити су дужни да примењују стандардне мере заштите, као и мере заштите од инфекција које се преносе капљицама и инфекција које се преносе контактом које укључују следеће:
  • коришћење заштитне маске (хируршке) преко уста и носа,
  • коришћење рукавица приликом прегледа током код ког постоји ризик од контакта са слузокожама или телесним течностима оболеле особе,
  • коришћење заштитног мантила,
  • прање руку топлом водом и течним сапуном у трајању од најмање 20 секудни, након прегледа, односно након сваког незаштићеног контакта са слузокожама или телесним течностима пацијента,
  • примену свих принципа безбедног давања инјекција,
  • примена материјала и опреме за једнократну употребе кад год је то могуће (дрвене шпатуле, шприцеви и игле за једнократну употребу)
  • дезинфекција опреме за вишекратну употребу 70% алкохолом одмах након употребе (стетоскопи, термометри),
  • избегавање додиривања уста, носа и очију потенцијално контаминираним рукама,
  • дезинфекција површина са којима је пацијент долазио у контакт, односно које су дошле у контакт са пацијентовим телесним течностима,
  • рутинска дезинфекција површина у просторијама за рад са пацијентима,
  • смањити број особља које долази у контакт са пацијентима који имају симптоме и знаке респираторних инфекција на најмањи потребан број,
  • примена мера за безбедно управљање инфективним отпадом.

ОБАВЕЗЕ ЕПИДЕМИОЛОГА ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОГ ИНСТИТУТА/ЗАВОДА НАКОН ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА ОД СТРАНЕ ЛЕКАРА ДОМА ЗДРАВЉА

 • Епидемиолог утврђује индикацију за узимање узорка могућег случаја за лабораторијско испитивање у складу са прописаним упутством Националне референтне лабораторије за грип и друге респираторне вирусе Института за вирусологију, серуме и вакцине „Торлак“ у случају када се пацијент упућује на болничко лечење.
 • Епидемиолог након добијања података о утврђеним блиским контактима:
  • уписује податке пацијента у листу случајева
  • уписује податке о утврђеним блиским контактима у листу контаката
 • Након увођења блиских контаката у листу контаката, епидемиолог доставља списак блиских контаката потврђеног или вероватног случаја надлежном санитарном инспектору ради издавања решења о стављању под здравствени надзор у складу са Законом.
 • Након тога, епидемиолог позива све особе са списка контаката потврђеног или вероватног случаја и обавештава их о потреби самоизолације у кућним условима, а најдуже у трајању од 14 дана уколико се симптоми болести не појаве.
 • Епидемиолог обавештава сваку особу којој је одређена самоизолација у кућним условима, о времену када треба да се телефоном јави и обавести епидемиолога о свом здравственом стању.
 • Надлежни санитарни инспектор контролише спровођења мера у складу са законом.
 • Уколико се код блиског контакта током боравка у самоизоалцији у кућним условима појаве симптоми болести епидемиолог спроводи рекласификацију према дефиницији случаја и налаже пацијенту да се јави у дом здравља према претходно наведеној процедури.
 • По спроведеној рекласификацији случаја, надлежна епидемиолошка служба доставља линијуску листу свих случајева Институту за јавно здравље Србије.

ОБАВЕЗЕ ИНФЕКТОЛОГА ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОГ ИНФЕКТОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА НАКОН ПРИЈЕМА ПАЦИЈЕНТА СА УПУТОМ ЗА БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ

 • Инфектолог прегледа пацијента у складу са горе описаним мерама заштите и одређује да ли се пацијент враћа у кућну изолацију или прима на болничко лечење, о чему обавештава надлежног епидемиолога и изабраног лекара. Инфектолог у случају доношења одлуке о хоспитализацији пацијента позива епидемиолога у циљу узимања неопходног узорка за лабораторијско тестирање на COVID-19.
 • Инфектолог прима налаз лабораторијског тестирања пацијента на COVID-19 и попуњава образац пријаве оболења/смрти од COVID-19 у складу са Законом.
 • Инфектолог одлучује о отпусту пацијента са болничког лечења.

ОБАВЕЗЕ ИНСТИТУТА ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“

 • Обезбеђивање потребних реагенаса за лабораторијско испитивање случаја сумње/могућег случаја
 • Дефинисање адекватног узорка случаја и процедура за узорковање и транспорт
 • Тумачење резултата тестирања
 • Достављање резултата лабораторијског испитивања случаја сумње/могућег случаја клиничару, територијално надлежном заводу за јавно здравље и Институту за јавно здравље Србије одмах, најбржим могућим путем по добијању резултата.

У Београду, 18. 03. 2020. године

Овај препоручени алгоритам примењује се док надлежни орган или тело које га је прпоисало не одлучи а другачије.

Прилози:

 1. Листа блиских контаката коју попуњава изабрани лекар
 2. Листа контаката епидемиолога: http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=207