Назив установе

Адреса

Контакт телефон

Градски завод за јавно здравље

Београд                                    

ул. Булевар Деспота Стефана бр. 54а,  11000 Београд

011/2078-677

Институт за јавно здравље Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића бр.50,  18000 Ниш

018/4226-338, 018/4226-448

Институт за јавно здравље Крагујевац                        

ул. Николе Пашића бр. 1, 34000 Крагујевац

034/504-501

Институт за јавно здравље Војводине  

ул. Футошка бр. 121, 21000 Нови Сад

021/4897-800

Завод за јавно здравље Пожаревац   

ул.  Јована Шербановића бр.14,  12000 Пожаревац

012/2222-568

Завод за јавно здравље Ћуприја                     

ул. Миодрага Новаковића бр. 78,  35230 Ћуприја

035/8470-036

Завод за јавно здравље “Тимок”

ул.  Сремска бр.13, 19000 Зајечар

019/422-543

Завод за јавно здравље Ужице

ул.  Маринковић Веселина бр. 4, 31000 Ужице

031/563-147

Завод за јавно здравље Чачак

ул. Веселина Милекића бр. 7, 32000 Чачак

032/325-019

Завод за јавно здравље Краљево

ул. Слободана Пенезића бр.16ж,  36000 Краљево

036/392-336

Завод за јавно здравље Крушевац   

ул. Војводе Путника бр.2,  37000 Крушевац

037/422-951

Завод за јавно здравље Лесковац

ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац

016/245-219

Завод за јавно здравље Врањe

ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање

017/421-310

Завод за јавно здравље Шабац

ул. Јована Цвијића бр. 1, 15000 Шабац

015/300-550

Завод за јавно здравље Ваљево

ул.Владике Николаја бр.5, 14000 Ваљево

014/237-056

Завод за јавно здравље Пирот

Кеј б.б, 18300 Пирот

010/343-994

Завод за јавно здравље Нови Пазар

ул. Генерала Живковића бр.1, 36300 Нови Пазар

020/386-093

Завод за јавно здравље Суботица

ул. Змај Јовина бр. 30, 24000 Суботица

024/571-333

Завод за заштиту здравља Зрењанин

ул. др Емила Гаврила бр. 15, 23000 Зрењанин

023/566-345

Завод за јавно здравље Панчево

ул. Пастерова бр. 2, 26000 Панчево

013/322-965

Завод за јавно здравље Сомбор         

ул. Војвођанска бр. 47,  25000 Сомбор

025/412-888

Завод за јавно здравље Сремска Митровица 

ул. Стари Шор бр.47,  22000  Сремска  Митровица

022/610-511

Завод за јавно здравље Кикинда 

ул. Краља Петра бр.70,  23000 Кикинда

023/ 421-102

Завод за јавно здравље Косовска Митровица

ул. Анри Динана бб, 38220 Косовска Митровица

028/498-274

 

Назив установе

Адреса

Контакт телефон

Градски завод за јавно здравље

Београд                                    

ул. Булевар Деспота Стефана бр. 54а,  11000 Београд

011/2078-677

Институт за јавно здравље Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића бр.50,  18000 Ниш

018/4226-338, 018/4226-448

Институт за јавно здравље Крагујевац                        

ул. Николе Пашића бр. 1, 34000 Крагујевац

034/504-501

Институт за јавно здравље Војводине  

ул. Футошка бр. 121, 21000 Нови Сад

021/4897-800

Завод за јавно здравље Пожаревац   

ул.  Јована Шербановића бр.14,  12000 Пожаревац

012/2222-568

Завод за јавно здравље Ћуприја                     

ул. Миодрага Новаковића бр. 78,  35230 Ћуприја

035/8470-036

Завод за јавно здравље “Тимок”

ул.  Сремска бр.13, 19000 Зајечар

019/422-543

Завод за јавно здравље Ужице

ул.  Маринковић Веселина бр. 4, 31000 Ужице

031/563-147

Завод за јавно здравље Чачак

ул. Веселина Милекића бр. 7, 32000 Чачак

032/325-019

Завод за јавно здравље Краљево

ул. Слободана Пенезића бр.16ж,  36000 Краљево

036/392-336

Завод за јавно здравље Крушевац   

ул. Војводе Путника бр.2,  37000 Крушевац

037/422-951

Завод за јавно здравље Лесковац

ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац

016/245-219

Завод за јавно здравље Врањe

ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање

017/421-310

Завод за јавно здравље Шабац

ул. Јована Цвијића бр. 1, 15000 Шабац

015/300-550

Завод за јавно здравље Ваљево

ул.Владике Николаја бр.5, 14000 Ваљево

014/237-056

Завод за јавно здравље Пирот

Кеј б.б, 18300 Пирот

010/343-994

Завод за јавно здравље Нови Пазар

ул. Генерала Живковића бр.1, 36300 Нови Пазар

020/386-093

Завод за јавно здравље Суботица

ул. Змај Јовина бр. 30, 24000 Суботица

024/571-333

Завод за заштиту здравља Зрењанин

ул. др Емила Гаврила бр. 15, 23000 Зрењанин

023/566-345

Завод за јавно здравље Панчево

ул. Пастерова бр. 2, 26000 Панчево

013/322-965

Завод за јавно здравље Сомбор         

ул. Војвођанска бр. 47,  25000 Сомбор

025/412-888

Завод за јавно здравље Сремска Митровица 

ул. Стари Шор бр.47,  22000  Сремска  Митровица

022/610-511

Завод за јавно здравље Кикинда 

ул. Краља Петра бр.70,  23000 Кикинда

023/ 421-102

Завод за јавно здравље Косовска Митровица

ул. Анри Динана бб, 38220 Косовска Митровица

028/498-274