АЛГОРИТАМ/СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА БРОЈ 1

АЛГОРИТАМ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОД КОГА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА СУМЊА НА ИНФЕКЦИЈУ ИЗАЗВАНУ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ SARSCoV-2

Са изменама од 10.03.2020. године

1.      Дефиниција случаја за  потребе надзора[1]:

Дефиниције случаја се заснивају на тренутно доступним информацијама и могу бити ревидиране са пристизањем нових информација.

Могућ случај

 1. A. Пацијент са симптомима тешке акутне респираторне болести (повишена температура, кашаљ, опште стање које захтева болничко лечење), И

клиничке манифестације се не могу у потпуности објаснити другом етиологијом, И

податак о путовању или боравку у подручју интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2[2] у периоду до 14 дана пре појаве симптома, ИЛИ

 1. B. Пацијенти са било којом акутном респираторном болешћу И

најмање један од следећих критеријума у периоду до 14 дана пре појаве симптома:

– блиски контакт са потврђеним или вероватним случајем инфекције новим корона вирусом -CoV-2, или

– рад у или посета здравственој установи у којој су лечени пацијенти са потврђеном или вероватном акутном респираторном болешћу изазваном новим корона вирусом SARS-CoV-2.

Вероватан случај:

Могућ случај за ког је тестирање на нови корона вирус SARS-CoV-2 било неодређено[3] или код ког је тестирање на PCR панелу за групу корона вируса било позитивно и без лабораторијског доказа за инфекцију другим респираторним патогеном.

Потврђен случај:

Особа код које је лабораторијски потврђена инфекција новим корона вирусом SARS-CoV-2, без обзира на клиничке знаке и симптоме.

2.      Поступак на граничном прелазу при уласку путника у Републику Србију:

Од 10.03.2020. године уводе се мере привремене забране, односно ограничења уласка и кретања лица која долазе са подручја интензивне жаришне трансмисије2. Привремена забрана уласка односи се на стране држављане који долазе из наведених подручја, са изузетком учесника у транспорту роба и лица који су добили сагласност за улазак у земљу од Радне групе Министарства здравља, а на основу одговарајућег доказа о здравственом стању (негативан тест на корона вирус не старији од 48 сати).

Свим путницима држављанима Републике Србије који долазе из подручја интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 се уручује решење о здравственом надзору.

На међународним аеродромима у Републици Србији здравствено упозорење уручује аеродромско особље[4] свим путницима приликом изласка из авиона.

На одређеним копненим граничним прелазима свим путницима који су боравили у подручјима интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 у претходних 14 дана, решење о здравственом надзору уручује гранични санитарни инспектор. Гранична полиција упућује граничном санитарном инспектору путнике који пријаве боравак у подручјима интензивне трансмисије вируса у претходних 14 дана, ради спровођења поступка.

3.      Успостављање здравственог надзора над путницима у међународном саобраћају:

a.      Скрининг путника мерењем телесне температуре

            Термовизијским камерама које су постављене на аеродрому врши се скрининг ради откривања путника са повишеном телесном температуром (изнад 37,0оC).

            Уколико термовизијске камере нису доступне или нису у функцији, свим путницима који долазе из подручја интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 се мери телесна температура употребом бесконтактног термометра од стране граничног санитарног инспектора.

b.      Поступак са путницима који имају повишену телесну температуру

 • Путнике који долазе из подручја интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 или су боравили у подручјима интензивне трансмисије вируса у претходних 14 дана, а имају повишену телесну температуру до 37,5 оC. Гранични санитарни инспектор[5] интервјуише у одвојеној просторији, уз претходно стављање маске путнику преко уста и носа, и утврђује присуство следећих критеријума:

– да ли имају знаке болести органа за дисање (цурење из носа, кашаљ, отежано дисање),

– да ли су имали контакт са особом код које је потврђена инфекција новим корона вирусом или особом код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом,    

– да ли су радили у или посећивали здравствену установу у којој су лечени пацијенти са потврђеном или вероватном акутном респираторном болешћу изазваном новим корона вирусом SARS-CoV-2.

Уколико гранични санитарни инспектор утврди да су сва три критеријума негативна путнику издаје решење о стављању под здравствени надзор.

Приликом уручења решења, путнику се даје инструкцију о поступку надзора са заокруженим бројем телефона и адресом надлежног института/завода за јавно здравље према пријављеном месту боравка или пребивалишту путника у Републици Србији.

Путник се потом упућује на пасошку контролу и улазак у Републику Србију. Путнику се даје јасна инструкција да се епидемиологу надлежног института/завода за јавно здравље претходно најави телефоном.

 • Уколико путник има симптоме и знаке респираторне инфекције и има позитиван један од преостала два критеријума или повишену телесну температуру до 37,5 оC, гранични санитарни инспектор налаже путнику да стави хируршку маску преко уста и носа и ставља га у просторију за изолацију. Потом гранични санитарни инспектор обавештава епидемиолошку екипу територијално надлежног института/завода за јавно здравље која предузима даље мере у складу са овим алгоритмом и законом.
 • Уколико путник долази из подручја интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 или је боравио у подручју интензивне трансмисије вируса у претходних 14 дана, а има повишену телесну температуру 37,5 оC или више, без обзира на присуство симптома и знакова респираторне инфекције, или других критеријума из дефиниције могућег случаја, гранични санитарни инспектор налаже путнику да стави хируршку маску преко уста и носа и ставља га у просторију за изолацију. Потом гранични санитарни инспектор обавештава приправну епидемиолошку екипу територијално надлежног института/завода за јавно здравље која предузима даље мере у складу са овим алгоритмом и законом.
 • Уколико путник не долази из подручја интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2, и није боравио у подручју  интензивне трансмисије вируса SARS-CoV-2 у периоду до 14 дана пре дана интервјуисања, и није имао контакт са особом код које је потврђена инфекција новим корона вирусом или особом код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом, и није радио у или посећивао здравствену установу у којој су лечени пацијенти са потврђеном или вероватном акутном респираторном болешћу изазваном новим корона вирусом SARS-CoV-2, али има знаке респираторне инфекције, гранични санитарни инспектор даје усмену препоруку о примени мера заштите (ношење маске преко уста и носа), о јављању лекару након уласка у Републику Србију, и упућује путника на пасошку контролу.

4.      Изолација лица код којих је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом SARS-CoV-2:

Уколико се сумња на инфекцију новим корона вирусом постави на аеродрому или другом граничном прелазу код путника који улази у Републику Србију:

 • особа се ставља у просторију за изолацију на аеродрому или другом граничном прелазу уз обавезно ношење хируршке маске преко уста и носа, уз омогућено прање руку топлом водом и течним сапуном, обезбеђено снабдевање водом и коришћење засебног тоалета, до момента доласка санитетског превоза. У просторији је потребно да постоји кеса за инфективни отпад;
 • приправна епидемиолошка екипа по пријему информације од граничног санитарног инспектора о постојању сумње на инфекцију новим корона вирусом код путника на аеродрому или другом граничном прелазу, обавештава територијално надлежну службу хитне помоћи која шаље возило са екипом ради транспорта особе код које је постављена сумња у изолацију у надлежној клиници за инфективне болести или инфективном одељењу опште болнице. Екипа хитне помоћи пре уласка у просторију за изолацију на аеродрому или другом граничном прелазу ставља заштитне маске и рукавице, а скида их према утврђеном поступку тек након завршеног пребацивања особе у изолацију инфективне клинике/инфективног одељења опште болнице. Током спровођења транспорта, екипа хитне помоћи треба да смањи контакт са особом код које је постављена сумња на најмању могућу меру, осим у ситуацијама када је потребно пружити неодложну медицинску помоћ, када се примењују мере заштите прописане Упутством о мерама превенције и сузбијања ширења новог корона вируса (nCoV) у здравственим установама које је издала РСК за надзор над болничким инфекцијама Министарства здравља. Након завршеног транспорта оболелог, простор у коме је превожена оболела особа се дезинфикује употребом уобичајених дезинфекционих средстава пребрисавањем површина са којима је оболели могао да дође у контакт, од стране особа одређених за тај посао у служби хитне помоћи, уз примена мера заштите (рукавице, прање и дезинфекција руку). Дезинфекција се може извршити и на други начин прописан стандардним протоколима за дезинфекцију возила који предметна установа уобичајено примењује.
 • приправна епидемиолошка одмах након организације санитетског превоза, телефоном обавештава клинику за инфективне болести/инфективно одељење опште болнице о потреби припреме собе за изолацију и пријем пацијента са сумњом на инфекцију новим корона вирусом.
 • приправна епидемиолошка екипа одлази у изолацију клинике за инфективне болести/инфективног одељења опште болнице уз примену мера заштите прописаних Упутством о мерама превенције и сузбијања ширења новог корона вируса (nCoV) у здравственим установама које је издала РСК за надзор над болничким инфекцијама Министарства здравља и спроводи епидемиолошко испитивање са особом код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом.
 • Приликом епидемиолошког испитивања узимају се најмање следећи подаци:
  • идентификациони подаци особе (име и презиме, адреса боравка у Републици Србији, број телефона, контакт блиске особе)
  • број седишта у авиону или аутобусу, подаци о лицима са којима је седео у истом реду и лицима која су седела један ред испред (уколико су му познати),
  • тачна места боравка у подручјима интензивне трансмисије вируса (назив места, датум),
  • могући контакти са особама код којих је потврђена инфекција новим корона вирусом или особама са респираторним инфекцијама током боравка у Подручјима интензивне трансмисије вируса (датум),
  • рад у или посећивање здравствене установе у Подручјима интензивне трансмисије вируса (назив и врста установе, датум),
  • одлазак на пијаце или друга места где се тргује живим или мртвим дивљим и домаћим животињама (назив пијаце, датум).

Приликом епидемиолошког испитивања користи се епидемиолошки упитник који се налази у прилогу овог алгоритма.

 • инфектолог клинике за инфективне болести/инфективног одељења опште болнице врши преглед особе код које је постављена сумња, притом примењујући мере заштите прописане Упутством о мерама превенције и сузбијања ширења новог корона вируса (nCoV) у здравственим установама које је издала РСК за надзор над болничким инфекцијама Министарства здравља.
 • инфектолог и епидемиолог доносе одлуку о потреби узимања узорака за лабораторијску дијагностику инфекције новим корона вирусом и приступа се узорковању према важећем лабораторијском протоколу.
 • Инфектолог доноси одлуку о томе да ли здравствено стање особе код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом захтева болничко лечење или је могуће лечење у условима кућне изолације.
 • Уколико здравствено стање особе код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом не захтева болничко лечење, инфектолог обавештава епидемиолога који наставља интервју са особом настојећи да утврди да ли у домаћинству оболеле особе постоје довољни услови за лечење у условима кућне изолације (наведени су у листи у прилогу овог алгоритма).
 • Уколико епидемиолог процени да не постоје услови за лечење оболеле особе у условима кућне изолације, епидемиолог предлаже лечење у условима болничке изолације из епидемиолошких индикација.
 • Уколико епидемиолог процени да постоје услови за лечење оболеле особе у условима кућне изолације, епидемиолог позива територијално надлежну хитну службу ради организације санитетског транспорта од болнице до домаћинства оболеле особе.
 • Oболела особа добија упутство од епидемиолога да носи заштитну маску преко уста и носа и избегава блиски контакт са здравственим особљем и другим лицима током изолације, транспорта, све до уласка у кућну изолацију. Епидемиолог уручује оболелој особи и члановима домаћинства препоруке за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или друге особе које негују пацијента са сумњом на инфекцију или потврђеном инфекцијом новим корона вирусом SARS-CoV-2 у условима кућне изолације.
 • Кућна изолација се спроводи у складу са Упутством за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или друге особе које негују пацијента са сумњом на инфекцију или потврђеном инфекцијом новим корона вирусом SARS-CoV-2 у условима кућне изолације.

 

5.      Поступак са контактима особе код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом SARS-CoV-2

            Неопходно је идентификовати путнике који су седели два реда испред и иза могућег случаја, и бочно по два седишта, као и друге блиске контакте (у домаћинству, на радном месту или друге) и ставити их под здравствени надзор.

a.      Дефиниција контакта

Контактом се сматра здравствени радник или друга особа која испуњава један од следећих услова[6]:

 • да је неговала пацијента са потврђеном или вероватном инфекцијом изазваном новим корона вирусом,
 • да је радила са здравственим особљем које је било инфицирано новим корона вирусом,
 • да је посећивала пацијенте или боравила у блиском окружењу оболелог од инфекције изазване новим корона вирусом,
 • да је имала контакт са растојањем мањим од 1 метра у затвореном простору са особом која је инфицирана новим корона вирусом,
 • да је путовала заједно са особом инфицираном новим корона вирусом у било ком превозном средству,
 • да је боравила у истом домаћинству са особом инфицираном новим корона вирусом у током периода од 14 дана пре појаве симптома код инфициране особе

Проналажење контаката је у надлежности граничног санитарног инспектора и надлежног епидемиолога, уз подршку аеродромских власти и представника Министарства унутрашњих послова Републике Србије на граничном прелазу. Идентификациони подаци укључују најмање следеће: име и презиме, адреса боравка/пребивалишта у Републици Србији, број телефона (ако је доступан).

            Идентификациони подаци контаката се одмах најбржим путем достављају епидемиолошкој служби територијално надлежног института/завода за јавно здравље ради успостављања здравственог надзора у трајању од 14 дана.

c.       Здравствени надзор над контактима из авиона:

            Уколико је особа која је идентификована као контакт могућег случаја присутна на аеродрому – гранични санитарни инспектор издаје решење о стављању под здравствени надзор, као и писану инструкцију о поступку надзора са заокруженим бројем телефона и адресом надлежног института/завода за јавно здравље према пријављеном месту боравка или пребивалишту путника у Републици Србији. Територијално надлежни институт/завод за јавно здравље успоставља здравствени надзор у трајању од 14 дана.

            Уколико особа која је идентификована као контакт сумњивог случаја није присутна на аеродрому – на захтев епидемиолога територијално надлежног института/завода за јавно здравље, територијално надлежни санитарни инспектор издаје решење особи о стављању под здравствени надзор у трајању од 14 дана и уручује га особи лично на адресу становања. Приликом уручења решења, уручује се и писана инструкција о поступку надзора са заокруженим бројем телефона и адресом надлежног института/завода за јавно здравље према пријављеном месту боравка или пребивалишту путника у Републици Србији.

d.      Здравствени надзор над контактима из другог превозног средства  на граничном прелазу

Свим путницима, као и возачима који су путовали у истом превозном средству (аутобус, путничко возило или друго возило) са особом код које је постављена сумња на инфекцију изазвану новим корона вирусом, односно које је стављено у просторију за изолацију на граничном прелазу у складу са овим алгоритмом, гранични санитарни инспектор издаје решење о стављању под здравствени надзор, као и писану инструкцију о поступку надзора са заокруженим бројем телефона и адресом надлежног института/завода за јавно здравље према пријављеном месту боравка или пребивалишту путника у Републици Србији. Територијално надлежни институт/завод за јавно здравље успоставља здравствени надзор у трајању од 14 дана.

6.      Летови у транзиту на аеродрому „Никола Тесла”

            У складу са чланом 3. став 4 Међународног здравственог правилника, државе имају, у складу са Повељом Уједињених нација и принципима међународног права, суверено право да доносе законе и да имплементирају законске прописе према њиховој здравственој политици. На тај начин ће потврдити сврху овог Правилника. У складу са члановима 27. и 43, или изузев уколико је овлашћена важећим међународним споразумима, држава потписница не примењује здравствене мере за авион у транзиту на аеродрому унутар надлежности државе потписнице, с тим што може бити ограничено кретање авиона на самом аеродрому, без укрцавања и искрцавања или утовара и истовара. Међутим, сваком таквом авиону је дозвољено да се, под надзором надлежног органа, опскрби горивом, водом, храном и залихама.

            Уколико надлежни орган сматра превозно средство контаминираним,уколико су евидентиране особе са клиничким знацима и/или симптомима инфекције или поседује друге информације које се заснивају на чињеницама или доказима о постојању ризика за јавно здравље, укључујући присуство извора инфекције или контаминације у превозном средству, и може: (а) по потреби да изврши дезинфекцију, деконтаминацију, дезинсекцију или дератизацију превозног средства, или да захтева спровођење ових мера под својим надзором; и (б) у сваком од случајева да одлучи које ће се методе применити да би се обезбедио одговарајући ниво контроле ризика за јавно здравље у складу са овим правилником.

            Надлежни орган може да спроведе додатне здравствене мере, укључујући изолацију превозних средстава, по потреби, да би се спречило ширење болести. О додатним мерама ове врсте неопходно је обавестити Националну контакт тачку за МЗП.

            Уколико постоје одговарајуће препоруке СЗО у погледу метода и материјала за спровођење ових поступака, потребно их је у потпуности применити, изузев уколико надлежни орган одреди да су друге методе подједнако безбедне и поуздане.

            Према одредбама Међународног здравственог правилника, уколико постоје докази о непосредној претњи по јавно здравље држава потписница може, у складу са својим националним законом и у обиму неопходном за контролу такве претње, у складу са чланом 23. став 3 могу да обавесте путника  да се подвргне додатно уведеним здравственим мерама којима се спречава или сузбија ширење болести, укључујући изолацију, карантин, или стављање путника под здравствени надзор.

            У случају да се добије податак да се на међународном лету, који је у транзиту на аеродрому „Никола Тесла”, налази лице са могућом сумњом на инфекцију овим вирусом са овим лицем се поступа у складу са горе наведеним алгоритмом. Уколико се у разговору са овим лицем добије податак да долази из подручја угроженог са новим корона вирусом, поступа се по горе дефинисаном алгоритму

Поступак за контакте.

            Неопходно је о томе обавестити надлежни орган на следећем граничном прелазу.     У складу са чланом 43, или на основу овлашћења у складу са важећим међународним споразумима, сумњиви путник који је по доласку стављен под здравствени надзор може наставити своје међународно путовање уколико не представља непосредни ризик за јавно здравље и уколико држава потписница обавести надлежни орган на граничном прелазу одредишта, уколико је то познато, о претпостављеном времену доласка путника. По доласку, путник се јавља том надлежном органу.

[1]         Модификовано према: WHO, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV) Interim guidance v3, 31 January 2020,  https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

[2] Листа подручја са регистрованом интензивном трансмисијом вируса SARS-CoV-2 се публикује на веб страници Института за јавно здравље Србије

[3]         Неодређен резултат пријавила лабораторија у свом извештају.

[4]          Током рада на уручивању здравствених упозорења радник аеродрома је дужан да све време носи хируршку маску преко уста и носа, а одмах након проласка свих путника и чланова посаде, дужан је да опере руке топлом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди, водећи рачуна да пре прања руку не дохвата лице, очи, нити друге предмете. Радник аеродрома скида маску са лица пре прања руку и баца је у канту за комунални отпад.

[5]         Током рада на интервјуисању путника са повишеном температуром републички санитарни инспектор је дужан да све време носи хируршку маску преко уста и носа, као и латекс рукавице за једнократну употребу, а одмах након завршетка поступка са путником/путницима, дужан је да опере руке топлом водом и сапуном пре и након скидања рукавица у трајању од најмање 20 секунди, водећи рачуна да пре прања руку не дохвата лице, очи, нити друге предмете. Републички санитарни затим опраним рукама скида маску са лица. Употребљени маска и рукавице се бацају у кесу за инфективни отпад.

[6]      WHO, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV), Interim guidance, 31 January 2020, https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)