АЛГОРИТАМ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОД КОМЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ  ПОД ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР У ВЕЗИ СА МОГУЋОМ ИЗЛОЖЕНОШЋУ ИНФЕКЦИЈИ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ SARS-CoV-2

Са изменама од 12.03.2020. године

Особа којој је издато решење о стављању под здравствени надзор се у року од 24 часа од уласка у Републику Србију јавља епидемиологу територијално надлежног института/завода за јавно здравље телефоном.

Eпидемиолог, поред узимања идентификационих података од особе, узима и детаљну епидемиолошку анамнезу која укључује следеће:

 • податке о боравку у подручјима где су регистровани случајеви обољења изазваног новим корона вирусом (називи, датуми),
 • податке о контакту са особама које су имале респираторну инфекцију изазвану новим корона вирусом или непознатим узрочником (место, датум),
 • податке о одласку на пијаце на којима се врши промет живим или мртвим дивљим или домаћим животињама (називи, датум),
 • податке о одласку у здравствене установе у којима је било регистрованих случајева обољења од инфекције изазване новим корона вирусом, нарочито ако је било оболевања међу здравственим радницима, уколико је то особи под надзором познато (називи установа, датум).

Епидемиолог даје особи под надзором усмено упутство о начину праћења  здравственог стања и о поступку у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције (повишена температура, цурење из носа, кашаљ, отежано дисање) – позивање епидемиолога телефоном ради добијања упутства за даљи поступак, као и о мерама заштите.

Епидемиолог даје усмено упозорење особи под назором да у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције смањи контакт са другим особама у домаћинству или на радном месту, да одмах стави хируршку маску преко уста и носа, појача одржавање личне хигијене, као и да се одмах јави телефоном епидемиологу ради спровођења даљег поступка дијагностике и терапије.

 • Поступак у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције код особе под здравственим надзором у вези са изложеношћу инфекцији новим корона вирусом SARS-CoV-2

  • Уколико се код особе под надзором појаве симптоми и знаци респираторне инфекције, одмах се јавља епидемиологу територијално надлежног института/завода за јавно здравље телефоном.
  • Одмах по појави симптома и знакова респираторне инфекције особа под надзором на основу усменог упутства добијеног од епидемиолога треба да стави маску преко уста и носа, појача личну хигијену (хигијену руку) и смањи контакт са другим особама.
  • Епидемиолог обавештава надлежну службу за хитну помоћ ради организације транспорта, као и територијално надлежну инфективну клинику/одељење за инфективне болести опште болнице ради припреме за пријем особе са сумњом на инфекцију новим корона вирусом SARS-CoV-2 у собу за изолацију.
  • Соба за изолацију треба да испуњава следеће услове: онемогућен контакт пацијента у изолацији са другим пацијентима, особљем (осим надлежних лекара и медицинских сестара) или посетиоцима, одвојен санитарни чвор, могућност примене текуће и завршне дезинфекције, обезбеђени услови за безбедно руковање инфективним отпадом.
  • Након пријема особе у изолацију даљим третманом руководи надлежни инфектолог уз консултације са надлежним епидемиологом, уз примену мера заштите у складу са Упутством о мерама превенције и сузбијања ширења новог корона вируса (nCoV) у здравственим установама које је издала РСК за надзор над болничким инфекцијама Министарства здравља.
  • инфектолог и епидемиолог доносе одлуку о потреби узимања узорака за лабораторијску дијагностику инфекције новим корона вирусом. Уколико се на основу дефиниције случаја постави сумња на инфекцију, приступа се узорковању према важећем лабораторијском протоколу.
  • Инфектолог доноси одлуку о томе да ли здравствено стање особе код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом захтева болничко лечење или је могуће лечење у условима кућне изолације.
  • Уколико здравствено стање особе код које је постављена сумња на инфекцију новим корона вирусом не захтева болничко лечење, инфектолог обавештава епидемиолога који наставља интервју са особом настојећи да утврди да ли у домаћинству оболеле особе постоје довољни услови за лечење у условима кућне изолације (наведени су у листи у прилогу овог алгоритма).
  • Уколико епидемиолог процени да не постоје услови за лечење оболеле особе у условима кућне изолације, епидемиолог предлаже болничку изолацију из епидемиолошких индикација.
  • Уколико епидемиолог процени да постоје услови за лечење оболеле особе у условима кућне изолације, епидемиолог позива територијално надлежну хитну службу ради организације санитетског транспорта од болнице до домаћинства оболеле особе.
  • оболела особа добија упутство од епидемиолога да носи заштитну маску преко уста и носа и избегава блиски контакт са здравственим особљем и другим лицима током изолације, транспорта, све до уласка у кућну изолацију.
  • Епидемиолог уручује оболелој особи и члановима домаћинства препоруке за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или друге особе које негују пацијента са сумњом на инфекцију или потврђеном инфекцијом новим корона вирусом SARS-CoV-2 у условима кућне изолације.

  Кућна изолација се спроводи у складу са Упутством за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или друге особе које негују пацијента са сумњом на инфекцију или потврђеном инфекцијом новим корона вирусом SARS-CoV-2 у условима кућне изолације.

Особа код које постоји ризик од инфекције новим корона вирусом, а која има знаке тешке респираторне инфекције и захтева интензивно лечење и негу, и потенцијално захтева асистирану вентилацију или друге специјализоване мере лечења, се хоспитализује у једној од инфективних клиника (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш) након претходних консултација између територијално надлежног инфектолога који је поставио дијагнозу тешке акутне респираторне болести и епидемиолога Института за јавно здравље Србије (телефон приправног епидемиолога Института за јавно здравље Србије 060 0120015).

 

Епидемиолог Института за јавно здравље Србије успоставља контакт са инфективним клиникама ради дефинисања могућности за пријем у изолацију и лечење пацијента са тешком акутном респираторном инфекцијом. Након одређивања установе у коју ће бити примљен пацијент, епидемиолог Института за јавно здравље Србије обавештава територијално надлежног инфектолога који у сарадњи са територијално надлежном хитном службом/домом здравља или општом болницом организује транспорт пацијента у одређену инфективну клинику.

Поступак за узимање узорака према важећем лабораторијском протоколу.

 • Постоји засебна соба, која може да се проветрава, у коју ће бити смештена оболела особа,
 • Постоји у домаћинству једна особа доброг здравља, без фактора ризика, која може да негује пацијента.
 • Могуће је из домаћинства привремено удаљити особе које нису неопходне за негу пацијента, а најмање особе са факторима ризика (старе особе, деца, труднице, породиље, особе ослабљеног имунитета, особе са хроничним поремећајима здравља) или особе које се не могу придржавати препорука о мерама за спречавање преношења инфекције на чланове домаћинства или друге особе
 • Могуће је забранити посете домаћинству, односно оболелој особи.
 • Постоји могућност да чланови породице бораве у другој соби или, изузетно, када не постоје капацитети за болничку изолацију и ако није могуће одвојити потпуно одвојену собу за оболелог, да одржавају удаљеност од најмање једног метра од оболеле особе (нпр. да справају у одвојеним креветима). Размотрити могућост коришћења импровизованих паравана ради изолације оболеле особе од других чланова домаћинства.
 • Могуће је ограничити кретање пацијента и смањити употребу заједничког простора, као и обезбедити да је заједнички простор (нпр. купатило) добро проветрен (нпр. држати отворен прозор). Забранити улазак оболеле особе у друге заједничке просторије уколико то није неопходно (нпр. кухињу).
 • Могуће је обезбедити довољан број маски и рукавица за једнократну употребу за особу која негује оболелог,
 • Обезбеђени услови за прање руку топлом водом и сапуном.
 • Могуће је обезбедити одговарајуће кесе за отпад који ствара оболела особа (марамице, убруси и сл.), које се могу добро затворити пре уклањања са другим кућним отпадом.
 • Постоје средства за дезинфекцију површина са којима оболела особа долази у контакт.
 • Постоје средства  за дезинфекцију површина у тоалету и купатилу.
 • Постоје услови за машинско прање одеће.

Пацијент и чланови домаћинства треба да се придружавају следећих препорука:

 • Пацијент треба да буде смештен у засебну собу, која може да се проветрава,
 • Ограничити број особа које негују пацијента. Идеално је да се одреди једна особа доброг здравља без фактора ризика.
 • Забрањене су посете.
 • Чланови породице бораве у другој соби или, ако није могуће одвојити потпуно одвојену собу за оболелог, одржавају удаљеност од најмање једног метра од оболеле особе (нпр. да справају у одвојеним креветима). Размотрити могућост коришћења импровизованих паравана ради изолације оболеле особе од других чланова домаћинства.
 • Ограничити кретање пацијента и смањити употребу заједничког простора. Обезбедити да је заједнички простор (нпр. купатило) добро проветрен (нпр. држати отворен прозор). Ограничити улазак оболеле особе у друге заједничке просторије уколико то није неопходно (нпр. кухињу).
 • Лица која негују пацијента треба да носе медицинску маску која добро приања уз лице када су у истој просторији са оболелом особом. Маска се не сме дирати или намештати током употребе. Ако се маска овлажи или запрља секретима, мора се одмах заменити. Маску бацити након употребе и опрати руке након уклањања маске.
 • Прати руке након сваког контакта са оболелом особом или њеним непосредним окружењем. Руке треба прати пре и након припреме хране, пре јела, након употребе тоалета, и кад код су видно запрљане. Ако руке нису видно запрљане могу се користити марамице за дезинфекцију које садрже алкохол. Руке прати водом и сапуном кад год су видљиво запрљане.
 • Након прања руку водом и сапуном пожељно је користити папирнеубрусе за сушење руку. Ако нису доступни, користите наменске пешкире и замените их када постану влажни.
 • Респираторну хигијену треба да примењују сви у домаћинству.
 • Респираторна хигијена односи се на покривање уста и носа током кашљања или кијања (медицинским маскама, платненим маскама, папирним марамицама или савијеним лактом), а затим прање руку. Одбаците материјале који се користе за прекривање уста или носа или их након употребе на одговарајући начин очистите (нпр. оперите марамице обичним детерџентом и водом).
 • Избегавајте директан контакт коже и одеће са материјалима загађеним секретима оболеле особе.
 • Користите рукавице за једнократну употребу и заштитну одећу (нпр. пластичне кецеље) за чишћење или руковање површинама, одећом или постељином запрљаном течностима. Пре и после уклањања рукавица обавите хигијену руку.
 • Избегавајте директан контакт са телесним течностима, посебно секретима усне усне дупље и дисајних органа. Рукавице за једнократну употребу користите за пружање неге и приликом руковања са столицом, урином и отпадом. Пре и после уклањања рукавица обавите хигијену руку. Рукавице, марамице, маске и други отпад који су користиле болесне особе или они који брину о болесним особама бацати у посебне кесе у собиу којој борави болесна особе пре бацања са другим кућним отпадом.·         Избегавајте друге врсте могућег излагања болесним особама или контаминираним предметима у њиховом непосредном окружењу (нпр. не користите исте четкице за зубе, цигарете, прибор за јело, посуђе, пиће, пешкире, или постељину). Прибор за јело и посуђе треба опрати детерџентом и водом након употребе.·         Очистите и дезинфикујте површине које се често додирују, попут ноћних ормарићаи осталог намештаја у спаваћим собама, обичним дезинфекционим средством за домаћинство, које садржи разблажени раствор варикине (1 део варикине на 99 делова воде).·         Очистите и дезинфикујте површине у тоалету и купатилу најмање једном дневно користећи уобичајена дезифекциона средства за домаћинство која садржи разблажени раствор варикине (1 део варикине на 99 делова воде).·         За прање одеће, постељине, пешкира за купање и руке итд. оболелих особа користите уобичајени детерџент за прање рубља или машинско прање на 60–90 °C уобичајеним детерџентом за домаћинство и темељно их осушите. Контаминирано платно ставите у кесу за веш. Не трести прљаво рубље и избегавати директан контакт коже и одеће са контаминираним материјалима.